Instalace vinylové podlahy wineo®

Prosím, postupujte dle instrukcí pro instalaci!

  • Vinylová podlaha wineo® se musí nechat aklimatizovat.
  • Podlaha by měla být uložena v místnosti, kde proběhne instalace nejméně 24 hodin při teplotě vyšší jak 18 °C.
  • Ukládejte balíky podlahy wineo® ve vodorovné poloze na podlaze. Neskladovat ve svislé poloze.
  • Musí být dodržovány příslušné normy, které se vztahují k instalaci pružných podlahovin.
  • Podklad pro pokládku musí být vždy rovný a čistý
  • Staré podlahoviny musí být předem odstraněny

V každém balení podlah wineo® naleznete kompletní instalační manuál.

Instalace zámkového systému connect®:

Zámkový systém CONNECT® umožňuje snadnou, rychlou a čistou pokládku.

Krok 1:

Začínejte v levém rohu místnosti. Zámek na dlouhé straně ponechte směrem k Vám. Dodržte dilatační spáry 5 mm. Chcete-li zabránit pohybu první řady, použijte dilatační klínky. Zámek uzavřete silným tlakem palce a dále tím, že do něj lehce udeříte bílým gumovým kladívkem.

instalace vinylové podlahy krok 1

Krok 2:

LAGUNA, BACANA a KINGSIZE (možnost pokládky: anglický vzor)

instalace vinylové podlahy krok 2

Pro druhou řadu použijte půlku lamely (nejméně však 30 cm). Zakládejte řady do sebe pod úhlem 30 °.

instalace vinylové podlahy krok 2,2

LAGUNA, BACANA a KINGSIZE (možnost pokládky: anglický vzor)
Do druhé řady můžete použít zbytek lamely z první řady, pokud je minimálně dlouhý 30 cm. Zakládejte řady do sebe pod úhlem 30 °.

instalace vinylové podlahy krok 2,3

Krok 3:

Ujistěte se, že zámky do sebe zapadly a dobře sedí a lehce do něj udeřte do něj bílým gumovým kladívkem. Lamely musí být v jedné úrovni.

instalace vinylové podlahy krok 3

Krátké spoje:

Krátké spoje

Prostory do 200 m2 mohou být položeny bez dalších dilatací v podlaze.

Kontaktujte nás